Aikido

AIKIDO

en de taal van de onderstroom

Mensen en organisaties bewegen vaak volgens dezelfde wetten.


Het bewegen van zowel organisaties in zijn geheel als individuen wordt voor zeker 80% bepaald door de onderstroom: onbewuste krachten en patronen. 

Om kleine of grote veranderingen in gang te zetten, is het belangrijk om ons bewust te worden van vaak onbewust heersende patronen. Om vervolgens deze patronen te herkennen en te begrijpen (én te veranderen).Tijdens de trainingen/workshops leg ik niet de klemtoon op wat fout gaat maar nodig ik je uit om contact te maken met je energie, je lijf en je natuur en zo de weg vrij te maken voor wat dienend is voor jou en je omgeving.

En dat kan met een flinke dosis fun en focus!

Zet de kracht van Aikido in!

Een traditionele Japanse krijgskunst die bekend staat om zijn principes van harmonie, beweging en effectieve conflictoplossing.


Het opnemen van Aikido principes in uw bedrijf kan tastbare voordelen opleveren, zoals een grotere betrokkenheid van medewerkers, verbeterde besluitvorming, verbeterde veerkracht en een positievere werkomgeving. Door de filosofie van Aikido te omarmen, kan uw organisatie een concurrentievoordeel behalen in een steeds evoluerend zakenlandschap.


Net zoals Aikido beoefenaars de energie van hun tegenstanders gebruiken om aanvallen af te leiden en te neutraliseren, kunnen bedrijven en hun mensen deze principes gebruiken om uitdagingen het hoofd te bieden en succes te behalen. Door de filosofie van Aikido te omarmen, kunnen organisaties een cultuur van samenwerking, aanpassingsvermogen en innovatie creëren.


Aikido leert ons de waarde van harmonie en onderlinge verbondenheid. In de zakelijke context betekent dit het bevorderen van een samenwerkingsomgeving waar medewerkers samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. In plaats van conflicten te benaderen als win-verlies scenario's, moedigt Aikido aan om win-win oplossingen te vinden die alle betrokken partijen ten goede komen.


De kunst van het sturen is een kernaspect van Aikido. Evenzo komen we in het bedrijfsleven obstakels en concurrentie tegen. In plaats van obstakels frontaal het hoofd te bieden, leren we erop te anticiperen en er omheen te navigeren, waarbij we creatieve oplossingen vinden die duurzame groei mogelijk maken.


Een van de kernprincipes van Aikido is effectieve conflictoplossing. In het (bedrijfs)leven zijn conflicten en meningsverschillen onvermijdelijk. Aikido leert je conflicten te de-escaleren, actief te luisteren en gemeenschappelijke gronden te vinden. Met Aikido in je gereedschapskist creëer je een basis voor open communicatie, vertrouwen en wederzijds respect, wat leidt tot sterkere relaties en beter teamwerk.


Laten we samen de geest van Aikido omarmen!

Aikido als ideale metafoor voor harmonieuze communicatie, onderhandelen en samenwerken.

Zinvol, grensverleggend en zingevend.Aikido is de ideale tool om oude, niet meer dienende, patronen los te laten en deze te vervangen door een harmonieuze wijze van handelen. Een creatieve manier van bewegen (en dus ook communiceren) die energie gééft i.p.v. kost.


Aikido is bij uitstek een instrument om in te zetten bij leersituaties die vragen om een zachte, geweldloze en doeltreffende aanpak.  

Persoonlijk

Leiderschap


Een leider van een groep, organisatie of team is in de eerste plaats leider van zijn eigen lichaam, emoties en gedachten.


Vertrouwen in de groep en haar individuele groepsleden in combinatie met het creëren van een veilige omgeving zijn de basis voor onbegrensde mogelijkheden.


Vertrouwen en veiligheid kun je als leider alleen maar bieden als je in verbinding durft te gaan met je mensen. Jij en je team zullen zich daarbij kwetsbaar op moeten kunnen stellen.


Kwetsbaarheid is een vereiste, zowel in Aikido als in je verbinding met anderen.

Building

TeamWork en Weerbaarheid


Organisaties zijn, net als mensen uniek en hebben een unieke identiteit.

Om deze reden wordt in nauw overleg een passende training gebouwd, passend bij de behoeften van jou en geheel in de geest van de organisatie en/of jouw persoonlijke doelen. 


Denk hierbij aan een training of trainingen die aansluiten bij:

 • Teambuilding
 • Weerbaarheid
 • Reorganisatie
 • Vitaliteit verhoging
 • Conflictbeheersing
 • Nieuwe uitdagingen
 • Cultuuromslag
 • Stress reductie
 • Assertiviteit.
 • Agressie beheersing.

Zoek je een sparringpartner?


Letterlijk een op een.


Uiterst persoonlijk.


Elke nieuwe situatie of relatie brengen je iets nieuws. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden en oplossingen kan eindeloos zijn. Hetzelfde geldt voor leiderschap. Alles op deze wereld is dynamisch en wij zijn dat ook. Het ontwikkelen van effectieve leiderschapsvaardigheden is geen selectievakje welke je eenvoudig af kan vinken.

In bijna alle ervaringen, goed of slecht, is een les te vinden. Een unieke les welke je meer ervaring en vertrouwen geeft zodat je bij iedere nieuwe ontmoeting weer meer in je kracht staat: meer ontspannen en met meer eigenheid.

Met Aikido op je pad:

 • Persoonlijk leiderschap.
 • Een natuurlijke nieuwe manier van bewegen, gevoed door innerlijke kracht i.p.v. externe factoren.
 • Gedragspatronen komen aan het licht.
 • Authenticiteit. 
 • Een nieuwe blik op communicatie, relaties en de benadering van problemen.
 • Inzien van verbanden tussen mentale, emotionele en fysieke krachten.
 • Winnen door los te laten.
 • In overleg vinden we een trainingsvorm welke past bij ieder traject van verandering of ontwikkeling welke speelt binnen jezelf en/of je organisatie.

Wat ik u bied:

Incompany trainingen.


Met beide benen stevig op de grond.

En altijd een flinke dosis van de componenten fun & focus! 


Is er geen passende locatie dan heb ik die voor je.


Training op maat.

Uitdagend, leerzaam en om nooit meer te vergeten.

Voor individuen en groepen. Geen speciale kleding nodig.

Van eenmalig 1,5 uur tot en met verandertrajecten.

In overleg met jou of met je trainer(s)/coach(es).


AIKIDO

Respectvol antwoorden vs Reageren vanuit je emotie.


Wij mensen zijn gewend om een aanval met een tegenaanval te “belonen” en een klap met een blokkade te bestrijden. Voor de mens is dat vaak de enige uitweg. Zelfverdediging is dan vooral een wraakactie. Aikido is een manier  die je in staat stelt deze aanvallen of krachten waar te nemen, te voelen en te sturen om ze daarna te controleren of te neutraliseren. Zelfverdediging wordt zelfbescherming zonder de aanvaller te bezeren! 


Er ontstaat een nieuwe harmonieuze win-win situatie.

 

Uiteraard zijn de technieken en oefenvormen die we gebruiken geschikt voor de ongeoefenden. In de kern zijn ze gebaseerd op de principes van de meest ingewikkelde vormen maar dusdanig aangepast dat ze door werkelijk iedereen kunnen worden geoefend zonder aan kracht en overtuiging te hebben ingeboet.

Voel je vrij: